231 - Barraca de cal Ferrer (les Comelles)

 
Ubicació: Vessant hidrogràfic dret de la riera del Palà. S'hi accedeix pel carrer de les Roselles de la urbanització de can Serra. És dins la parcel·la número 62 d'aquest carrer.
Data de visita: 27-08-2017
Numeració: 231
Tipus de construcció: Aèria aïllada
Forma: Bessona-composta. L'habitacle de l'esquerra és de planta rectangular. L'habitacle de la dreta és de planta quadrada.
Tipus de porta: Llinda plana (a les dues portes)
Estat de conservació: Perfecte estat
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º 35.896 E 001º 53.720
Altitud: 270 m
Orientació de la porta: Sud
Restaurada: Sí. El propietari de la parcel·la on està ubicada la va restaurar als anys 80, quan es va fer la torre. La restauració va consistir en rejuntar les pedres amb morter de ciment
Descripció: Barraca doble adossada i no comunicada interiorment. La coberta és de falsa volta als dos habitacles. L'excepcional amplada de la porta de l'estança de l'esquerra indica que aquest era l'espai per a l'animal de carrega; a més a més, al fons té una llosa de pedra encaixada al parament, que feia la funció de menjadora.
Comentaris: El Magí Alavedra de cal Ferrer, una casa vacarissana de l'actual carrer del Pou, aquí menava un hort en contracte d'arrendament amb el propietari de les Comelles. Segons el Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856, un tal Salvador Agusi aquí conreava una peça de terra de 7 quarteres i 4 quartans, el conreu principal de la qual era la vinya. Poc temps després, segons l'Amillarament de 1861, el mateix Salvador Gusi conreava aquesta peça de terra, propietat de Francesc d'Assís Comelles, que consistia en una vinya de 3ª categoria (2 Q i 6 q), un olivar de 3ª categoria (3 q), secà de 1ª categoria (3 q), erm de 1ª (3 Q i 6 q) i roques (9 q). Diversos padrons d'habitants de Vacarisses de la segona meitat del segle XIX ens indiquen que el Salvador Gusi Duran i la seva família vivien a la casa del carrer de l'Església que actualment es coneix com cal Daura. L'actual propietari de les Comelles, l'Ignasi Gibert, m'explicà que, pel seu record, el Magí Alavedra de cal Ferrer aquí menava un hort al llarg de la riba dreta de la riera. Segons l'Amillarament de l'any 1944, el Magí Alavedra Codinas era un dels pocs vacarissans que en aquella època tenia un ase; potser per aquest motiu la barraca del seu tros tenia un annex per al valuós animal de càrrega. Aquell any, a tot el terme de Vacarisses, hi havia el següent bestiar gros: un cavall, nou mules i cinc ases. Així que el Magí (ferrer de professió igual que el seu pare) no tenia gaire feina ferrant animals. Posteriorment l'Ignasi Gibert va vendre aquesta part de la seva heretat a un promotor urbanístic que va parcel·lar i vendre la terra.
Font d'informació: Ignasi Gibert de cal Cisco. Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856 (Cartoteca Digital de l'ICC). Amillaraments de Vacarisses de 1861 i de 1944 (Arxiu de l'Ajuntament de Vacarisses). Mapa del Cadastre parcel·lari de Vacarisses de l'any 1944 (Ajuntament de Vacarisses). Ortofotos de l'ICGC o Google Maps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada