246 - Barraca de cal Cargol (cal Moliner)Ubicació: Vessant hidrogràfic dret del torrent del Boixadell. Al vessant hidrogràfic esquerre de la capçalera del racó del Forn de la Pega. A causa del creixement d'un important bruguerar en aquest sector, actualment l'accés fins a les restes de la barraca és molt complicat. A tall d'anècdota explicarem que just a sobre de la barraca hi ha una antiga i ampla bassa de senglar.
Data de visita: 30-12-2020
Numeració: 246
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta circular
Tipus de porta:
Estat de conservació: Enderroc total
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41.59298º E 1.93447º
Altitud: 400 m
Orientació de la porta: Oest
Restaurada: No
Descripció: Només es conserven a lloc les pedres basals formant una planta circular. L'important enderroc no permet distingir clarament on era la porta. La vegetació cobreix completament les restes i una alzina creix al bell mig.
Comentaris: A cal Cargol, una casa vacarissana del carrer de Montserrat, aquí menaven una vinya en contracte de rabassa morta o parceria amb el propietari de cal Moliner. Segons el Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856, un tal Jaume Torrella aquí conreava una peça de terra de 5 quarteres i 8 quartans, el conreu principal de la qual era la vinya. Poc temps després, segons l'Amillarament de 1861, el mateix Jaume Torrella conreava aquesta peça de terra, propietat de Josep Astals (à) Moliner, que consistia en una vinya de 3ª categoria (2 Q i 9 q), erm de 2ª categoria (1 Q i 6 q) i roques (1 Q i 5 q). Una anotació posterior diu que la contribució d'aquesta finca (juntament amb la del vessant oposat del racó del Forn de la Pega) passava per compra perpètua al senyor Pere Pladellorens, segons l'Apèndix de l'any 1901. De l'extens Amillarament de 1861 he pogut extreure que a mitjan segle XIX el pagès Josep Astals (à) Moliner, entre d'altres, tenia en propietat dues finques enclavades dins l'extens terme de l'heretat de la Torre: una plantada amb oliveres a la capçalera del "Recó del Moliné" que va acabar donant nom un importat sortint rocallós dels cingles de Vacarisses, el cingle del Moliner; i una altra plantada amb vinya a la capçalera del que actualment es coneix com el "Racó del Forn de la Pega". La primera finca la van mantenir durant més d'un segle, cosa que va fer que el topònim Moliner arrelés en aquella raconada encinglerada. La segona finca, en canvi, la vendre l'any 1901 (poc després del terrabastall de la fil·loxera) al terratinent Pere Pladellorens, quan aquest darrer intentava crear un gegantí vedat de caça a partir de la unificació de les heretats de la Torre, el Boixadell i cal Domingo. Tal com indica l'Amillarament de 1861, el Moliner (Josep Astals) va decidir establir un parcer a rabassa morta a la meitat obaga de la finca enclavada que posseïa al Racó del Forn de la Pega: aquest va ser el Jaume Torrella de cal Cargol (besavi patern del contemporani Jordi Torrella de la mateixa casa de Vacarisses). Sabedor d'aquest fet, un dia li vaig preguntar al Jordi Torrella (al cel sia) si recordava que els seus avis paterns havien menat una vinya en aquest indret. Ell em va respondre que ho desconeixia; s'ha de tenir en compte que havien passat més de 120 anys de l'arribada de la fil·loxera i del conseqüent abandó d'aquella peça de terra. Arran d'això, el que sí em va explicar el Jordi és que les diverses finques enclavades que van existir dins l'heretat de la Torre van ser l'única forma que va tenir l'arruïnada propietat per pagar els grans deutes de jornals que va arribar a acumular. Així, el propietari de la Torre va acordar saldar els deutes que acumulava amb diversos jornalers que treballaven per a ell, a canvi de l'entrega a títol de propietat de diverses petites finques agrícoles que en aquell moment estaven menant a parceria dins la mateixa heretat. Aquest va ser el cas dels jornals fets a cal Jandet, cal Pardet o cal Moliner. El Jordi Torrella també em va explicar que a l'heretat de la Torre havien tingut un forn per extreure la pega dels pins que hi creixien, però no em va saber especificar el lloc on era. Després, al cap d'un temps, em vaig adonar que al mapa topogràfic de l'ICGC hi havia un petit torrent anomenat "Racó del Forn de la Pega" dins la mateixa propietat. Això em va portar a fer dues incursions dins aquest impenetrable torrent a la recerca del forn. La segona d'elles la vaig fer el mes passat, i va tenir com a únic resultat la barraca aquí ressenyada.
Font d'informació: Jordi Torrella de cal Cargol. Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856 (Cartoteca Digital de l'ICC). Amillarament de Vacarisses de 1861 i Refundició de la Riquesa Rústica de Vacarisses de 1926 (Arxiu de l'Ajuntament de Vacarisses). Mapa del Cadastre parcel·lari de Vacarisses de l'any 1944 (Ajuntament de Vacarisses).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada