169 - Barraca del cal Macies (cal Ferminet)
Ubicació: Vessant hidrogràfic dret del torrent del Sellerès. S'hi accedeix des de l'aparcament del revolt del km 2.1 de la carretera de la Bauma. A sota la carretera.
Data de visita: 17-04-2015
Numeració: 169
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta trapezoïdal
Tipus de porta:
Estat de conservació: Enderroc total
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º 36.401 E 001º 54.260
Altitud: 320 m
Orientació de la porta: Sud
Restaurada: No
Descripció: La coberta estava muntada sobre un embigat de troncs. El minso gruix dels paraments que encara es conserven així ho demostren; ja que una barraca de pedra seca d'aquestes dimensions necessitaria uns paraments més gruixuts per a suportar un tancament de la coberta amb falsa volta.
Comentaris: A cal Macies, una casa vacarissenca del carrer de Sant Josep, aquí menaven una vinya en contracte de parceria amb el propietari de cal Ferminet. La peça de terra a ponent d'aquesta (separada per un rengle de rocs) va ser menada pel Tonet de ca la Manela (Antoni Codina Andreu), que era l'oncle (germà de la mare) del Tonet de cal Pau Gran.
Font d'informació: Tonet Duran de cal Pau Gran. Ignasi Gibert de cal Cisco. Mapa planimètric de Vacarisses de l'any 1920 (Cartoteca Digital de l'ICC).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada