113 - Barraca de cal Mirabaix (cal Jepó)
Ubicació: Vessant hidrogràfic esquerre del torrent del Sellerès. A la capçalera del sot del Viveret (on es troba el pou del Viveret) que tributa al torrent de Sellerès pel vessant esquerre. S'hi accedeix des del camí dels Horts, un carreró sense sortida que neix al km 0.35 de la carretera d'Olesa.
Data de visita: 23-11-2014
Numeració: 113
Tipus de construcció: Aèria aïllada
Forma: Planta rectangular
Tipus de porta:
Estat de conservació: Enderroc sostre
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º 36.094' E 001º 55.053'
Altitud: 395 m
Orientació de la porta: Sud-oest
Restaurada: No
Descripció: La gran quantitat de pedra caiguda al seu interior i el gruix de les parets sembla indicar que la barraca tenia una coberta de falsa cúpula de pedra seca. Al seu interior (entre l'enderroc de pedres) hi vaig trobar una pala rovellada.
Comentaris: El Josep Casasayas de cal Mirabaix, una casa vacarissana del carrer de Montserrat, aquí menava una vinya en contracte de parceria amb el propietari de cal Jepó. Segons el Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856, un tal Josep Codinas aquí conreava una peça de terra de 4 quarteres i 3 quartans, el conreu principal de la qual era la vinya i l'olivar. Poc temps després, segons l'Amillarament de 1861, el mateix Josep Codinas (à) Jepó conreava aquesta peça de terra, de la seva propietat,que consistia en secà de 2ª i 3ª classe (1 Q i 2 q), una vinya de 3ª classe (6 q), un olivar de 1ª i 3ª classe (8 q), erm de 1ª (1 Q) i roques (11 q). A l'Amillarament del 1926 apareix en Joan Codina Duran, fill de l'anterior, com a posseïdor d'aquesta finca, on encara s'hi conreaven els mateixos cultius. Tal i com em va explicar el difunt Jordi Torrella de cal Cargol, en algun moment indeterminat del principi del segle XX els de cal Jepó van arrendar-la a parceria al Josep Casasayas de cal Mirabaix. Després, a l'Amillarament del 1944, apareix com a propietària de cal Jepó la Maria Codinas Masqué (à) Jepona, filla de l'anterior, i resident al terme de Vacarisses, suposem que residia a la mateixa masia. Per últim, a la darreria de la dècada dels 40, l'Antoni Roura de can Vives va acabar comprant també la petita heretat de cal Jepó, incloent-hi la petita finca de sota la carretera on es troba aquesta barraca.
Font d'informació: Jordi Torrella de cal Cargol (al cel sia). Toni Masana, actual alcalde de Vacarisses per ERC, que em va donar les indicacions per trobar-la. Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856 (Cartoteca Digital de l'ICC). Amillarament de Vacarisses del 1861, del 1926 i del 1944 (Arxiu de l'Ajuntament de Vacarisses).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada