244 - Barraca de cal Domènec (can Cases)
Ubicació: Vessant hidrogràfic dret del torrent del Sellerès. Al vessant hidrogràfic esquerre del racó del Planta que tributa al torrent del Sellerès pel vessant dret. S'hi accedeix des del sender senyalitzat de la Torrota de Vacarisses (SL-C 51). Darrere del carrer de Sant Ignasi del poble de Vacarisses.
Data de visita: 21-12-2019
Numeració: 244
Tipus de construcció: Terrera margera
Forma: Planta irregular
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Enderroc parcial de la coberta
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º 36.661º E 001º 54.909º
Altitud: 420 m
Orientació de la porta: Nord-oest
Restaurada: No
Descripció: És una barraca petita. Està adossada a un marge de roca mare tot aprofitant un petit abalmament. Només li falta la llosa tapadora que culmina la coberta. Les pedres dels muntants de la porta estan rejuntades amb morter de calç per tal de donar-li més solidesa. Té un petit espiell. El muntant esquerre i l'interior de la barraca s'han reblert de mig metre del sediment que s'escorre vessant avall quan plou.
Comentaris: A cal Domènec, una casa vacarissana de la plaça de Sant Ignasi, aquí menaven una vinya en contracte de parceria amb el propietari de can Cases. Segons el Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856, un tal Miquel Domenech aquí conreava una peça de terra de 3 quarteres, 4 quartans i 2 picotins, el conreu principal de la qual era la vinya i l'olivar. Poc temps després, segons l'Amillarament de 1861, l'anterior finca es va dividir en dues parts. El mateix Miquel Domenech conreava la primera part, que ja era de la seva propietat i consistia en secà de 2ª classe (3 q). També el mateix Miquel Domenech conreava la segona part de la finca, propietat de la viuda Casas, que consistia en una vinya de 3ª classe (1 Q), un olivar de 3ª classe (9 q), erm de 2ª (3 q) i roques (1 Q i 2 q). Una anotació posterior feta pels volts del 1883 diu que es traspassava al fill gran i hereu de l'anterior: Josep Domenech i Farrés. En aquest traspàs, entre d'altres finques, només hi apareixia la primera part de la finca original; la de 3 quartans de secà de 2ª classe que tenia en propietat. Anys després, al Mapa del Cadastre parcel·lari i l'Amillarament del 1944, la peça de terra original torna a formar part de l'heretat de can Cases integrament.
Font d'informació: L'Amadeu Pagès em va donar les indicacions per arribar fins a aquesta barraca, per tant sense la seva col·laboració aquesta barraca no hagués estat inclosa al present inventari. Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856 (Cartoteca Digital de l'ICC). Amillaraments de Vacarisses dels anys 1861, 1926 i 1944 (Arxiu de l'Ajuntament de Vacarisses). Mapa del Cadastre parcel·lari de Vacarisses de 1944 (Ajuntament de Vacarisses).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada