230 - Barraca de la Vinya Vella de cal Cargol (les Comelles)
Ubicació: Vessant hidrogràfic dret de la riera del Palà. S'hi accedeix pel carrer de les Violetes de la urbanització de can Serra. És dins la parcel·la número 35 d'aquest carrer; a tocar de la vorera. Molt a prop de la via fèrria.
Data de visita: 27-08-2017
Numeració: 230
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta circular
Tipus de porta: Arc primitiu (o d’ametlla)
Estat de conservació: Perfecte estat
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º 35.927 E 001º 53.779
Altitud: 290 m
Orientació de la porta: Sud
Restaurada: Sí. El propietari de la parcel·la on està ubicada la va restaurar als anys 80, quan es va fer la torre. La restauració va consistir inicialment en rejuntar les pedres amb morter de ciment. Després, aprofitant la solidesa de la coberta d'aquesta gran barraca, al damunt hi va bastir una torreta d'obra arrebossada amb morter de ciment. En honor a la seva dona, el propietari i constructor d'aquest eclèctic conjunt va batejar la seva obra amb el nom de "Castillo Santa Ana", que es pot veure de amb lletres de forja al frontal de la contrucció.
Descripció: Està adossada al marge de roca mare. La coberta és de falsa volta. Aquesta barraca és excepcional dins el terme de Vacarisses, ja que és l'única que conserva un arc primitiu (o d’ametlla) a la porta.
Comentaris: A cal Cargol, una casa vacarissenca del carrer de Montserrat, aquí menaven una vinya en contracte de rabassa morta o parceria (1/5 part de la collita) amb el propietari de les Comelles. Segons el Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856, un tal Jaume Torrella aquí conreava una peça de terra de 4 quarteres i 10 quartans, el conreu principal de la qual era la vinya. Poc temps després, segons l'Amillarament de 1861, el mateix Jaume Torrella conreava aquesta peça de terra, propietat de Francesc d'Assís Comelles, que consistia en una vinya de 3ª categoria (2 Q i 2 q), secà de 2ª i 3ª categoria (5 q), erm de 1ª (6 q) i roques (1 Q i 5 q). Una anotació posterior diu que la contribució d'aquesta finca (juntament amb la d'una altra propera al camí ral) passava a l'amo directe de la finca (les Comelles), segons l'Apèndix de l'any 1927. Segons m'ha explicat el Jordi Torrella, a casa seva (cal Cargol) menaven aquesta peça de terra, que era coneguda com la Vinya Vella. També em va dir que hi van tenir ceps fins els anys 20 del segle passat. L'actual propietari de les Comelles, l'Ignasi Gibert, m'explicà que, pel seu record, el Jaume Torrella (pare del Jordi) aquí menava un camp de sembradura; concretament recorda que hi tenia trepadella (farratge). Segons el Cadastre de la Riquesa Rústica de la dècada dels 50, en aquest tros a tocar de la via del tren s'hi conreava 15 àrees de cereal de secà, 30 àrees d'ametllers i 5 àrees d'olivar. Posteriorment l'Ignasi va vendre aquesta part de la seva heretat a un promotor urbanístic que va parcel·lar i vendre la terra.
Font d'informació: Jordi Torrella de cal Cargol. Ignasi Gibert de cal Cisco. Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856 (Cartoteca Digital de l'ICC). Amillarament de Vacarisses de 1861 (Arxiu de l'Ajuntament de Vacarisses). Mapa del Cadastre parcel·lari de Vacarisses de l'any 1944 (Ajuntament de Vacarisses).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada