218 - Barraca de cal Pau Gran (les Comelles)Ubicació: Vessant hidrogràfic esquerre de la riera de Sanana. En un torrent innominat que solca els camps de les Comelles i que tributa a la riera de Sanana pel vessant esquerre. S'hi accedeix des del camí (pista) de les Comelles que neix al km 4.2 de la carretera de la Bauma i es dirigeix cap a la masia, tot passant sota l'autopista C-16.
Data de visita: 28-04-2015
Numeració: 218
Tipus de construcció: Aèria adossada al marge
Forma: Planta quadrada
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Enderroc sostre
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º 36.571 E 001º 52.813
Altitud: 220 m
Orientació de la porta: Sud-oest
Restaurada: No
Descripció: A la seva banda dreta (si la mires frontalment) conserva les minses restes d'un parament que podria haver estat un annex per a tancar l'animal de carrega. Té petxines a tres dels quatre cantons interiors. Les petxines són grans pedres planes que serveixen per a fer la transició de la planta quadrada a la falsa volta que tanca la barraca. El parament interior de la barraca està arrebossat amb morter de calç. Té un cocó arran de terra. Al seu interior trobem un matalàs d'escuma, la prova de que algú hi va sojornar en un passat no gaire llunyà.
Comentaris: El Francesc Duran Gibert de cal Pau Gran (l'avi patern del Tonet de cal Pau Gran) aquí menava una vinya en contracte de parceria (1/5 part de la collita) amb el propietari de les Comelles. Cal Pau Gran és una casa de pagès dels rodals del poble de Vacarisses. El Tonet de cal Pau Gran m'explicà algunes coses que el seu pare li va dir sobre aquesta vinya: "L'avi Francesc tenia contractats jornalers per a treballar aquesta vinya; encara que no donava gaire raïm perquè la terra era molt flaca, i quan la cavaves de seguida apareixia el tapàs". L'Ignasi Gibert (propietari de les Comelles) mai ha vist treballat aquest tros de terra, tot i que va arribar a veure les restes, ja abandonades, de peus de cep americà.
Font d'informació: Ignasi Gibert de cal Cisco. Tonet Duran de cal Pau Gran. Mapa planimètric de Vacarisses de l'any 1920 (Cartoteca Digital de l'ICC).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada