056 - Barraca de la Vinya del Mandingó (Torrella)

Ubicació: Vessant hidrogràfic dret del torrent de l'Orpina. Al sot de l'Aigua; una petita vall formada per dos torrentols que tributen al torrent de l'Orpina pel vessant dret. S'hi accedeix des de la pista que puja a l'obaga Negra des de la masia de Torrella. Situada al vessant nord-est d'una petita carena que fa de divisòria entre el sot de l'Aigua i l'obaga Negra. A prop del gran Roure de Torrella.
Data de visita: 26-12-2013
Numeració: 056
Tipus de construcció: Aèria adossada la marge
Forma: Planta rectangular
Coberta: Falsa cúpula
Tipus de porta: Llinda plana
Estat de conservació: Perfecte estat
Coordenades (Datum WGS 84 = ETRS 89): N 41º 34.984' E 001º 54.266'
Altitud: 375 m
Orientació de la porta: Sud-est
Restaurada: No
Descripció: Barraca de planta rectangular de 2 m per 2.25 m. Té una altura interior màxima de 2.35 m. La porta mesura 0.58 m d'amplada per 1.15 m d'altura. El gruix de les parets és de 0.65 m. El voladís es conserva en perfecte estat.
Comentaris: A cal Mandingó, una casa vacarissana del carrer de Montserrat, aquí menaven una vinya en contracte de parceria (1/4 part de la collita) amb el propietari de Torrella. Segons el Plano geométrico del término jurisdiccional de Vacarisas de l'any 1856, la careneta on està bastida aquesta barraca formava part d'una gran peça de terra boscosa de Torrella, per tant en aquella data els vessants que envolten el sot de l'Aigua encara no s'havien arrabassat i parcel·lat perquè els menessin parcers. Molts anys després, a l'Amillarament del 1926 hi apareix en Francesc Codina i Còdol de cal Mandingó, en qualitat de parcer, pagant la contribució rústica per dues finques de nova creació plantades amb vinya a l'heretat de Torrella. Sembla que després del tràngol de la fil·loxera de l'any 1895 i següents, l'amo de Torrella va decidir rompre i parcel·lar tot el sot de l'Aigua i el torrent de l'Obaga, per tal d'establir-hi nous parcers que plantarien noves vinyes de peu americà. Un d'aquests nous parcers del sot de l'Aigua va ser en Mandingó. Per aquest motiu aquesta barraca i moltes altres del sot de l'Aigua tenen un bon estat de conservació, ja que van ser bastides a principi del segle XX, i conservades fins a la dècada dels 30 aproximadament. En Jordi Torrella, que era un gran coneixedor del terme Torrella, va ser el que em va assenyalar que aquesta era la barraca de la vinya del seu veí de cal Mandingó.
Font d'informació: Jordi Torrella de cal Cargol (al cel sia). La pàgina web https://patrimonicultural.diba.cat/municipi/vacarisses (Jordi Piñero). La pàgina web http://wikipedra.catpaisatge.net/ (Joan M. Vives). Ortofotos de l'ICGC o Google Maps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada